At være i nuet

I mindfulness er nærvær i nuet anker for udvikling – også i terapien

Mindfulness er en forholdemåde. En måde at være med dig selv på, som giver plads til alt det, som er. Uden at dømme det. Uden at gøre det forkert. Uden at få det til at gå væk. Det kan være tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Det kan være dig.

Gundstammen i mindfulness er tilstedeværelse i nuet med udgangpunkt i de 3 N'er: nærværende, nysgerrig og neutral. Når vi er med os selv på den måde, lytter vi indad. Hører og mærker vores tanker og følelser. Som en observatør, observerer os selv, og det der sker i vores indre. Vi har alle sammen den indre observatør i os. Du har den også. Den, der bemærker, at vi har en følelse eller en tanke. Men ikke er følelsen eller tanken.

Mindfulness giver os mere båndbredde. Mere plads til at være dem vi er, og at træffe beslutninger uden at være i vores følelsers eller tankers vold. Fordi vi kan se, at det er en følelse eller tanke, vi har. Men at vi også er mere end det. På den måde kan vi slippe identifikationen med tanken eller følelsen. Med øvelse kan vi være mindfulde i alle situationer. Når vi kører bil. Når vi vasker op. Når vi børster tænder. Når vi går tur. Meditation kan være en god måde at øve sig på den mindfulde tilgang.


Mindfulness kræver, at vi kommer til stede i nuet. Det, som er lige her og nu. Ligesom udvikling kræver, at vi kommer til stede i nuet. For vi kan ikke ændre på noget i fortiden eller fremtiden. Kun i nuet. Hvis vi er der.


Det bedste anker til nuet er åndedrættet. Vi kan ikke trække vejret i fortiden eller fremtiden. Det er kun lige nu og her. Når vi bliver opmærksomme på vores åndedræt, så er vi der. Så er vi landet i nu-tiden. Derfor er åndedrættet og de 3 N'er vigtige nøgler i terapien. Det er i nuet, vi kan forandre noget. Når vi kommer til stede her.


Som mindfulnessinstruktør bruger jeg naturligt redskaber herfra i den terapeutiske proces.

Når du længes efter at finde hjem, længes du efter at være i nuet

Mærker du et kald efter at finde hjem? Finde ind til dig. Den, du er. Din essens. Alle de kvaliteter kan du finde i nuet. Der, hvor terapien møder dig og det, som er i dig. Med nærvær, nysgerrighed og ikke-dømmende holdning. Der kan alt folde sig ud. Også alle de dele af dig, der ikke har fået plads til at blive vist. Som du har gemt væk. Her må de dele godt være. Det giver stor båndbredde. Spillerum. Dit spillerum.